ZRASZACZE DO GÓROTWORU
ZRASZACZE ATMOSFERY

Silniki hydrauliczne typu SM znalazły zastosowanie jako napęd w szeregu opatentowanych urządzeń australijskiej firmy EnviroMiST Pty. Ltd. lidera w produkcji mikro-mgły do zraszania górotworu i/lub atmosfery w szeregu specjalistycznych aplikacji związanych m.in. z odpylaniem czy systemami przeciw-pożarowymi w takich branżach jak nad- i podziemne górnictwo czy prace ziemne i budownictwo.

www.enviro-mist.com.au