KOMPAKTOWE AGREGATY HYDRAULICZNE KAH/SM

Kompaktowe agregaty hydrauliczne to zestawienie emulsyjnych silników hydraulicznych typu SM z pompami hydraulicznymi. Podstawowym celem tego zestawu jest możliwość jego pracy na dwóch różnych cieczach zasilających oraz transfer energii hydraulicznej z cieczy zasilającej silnik hydrauliczny do cieczy zasilającej pompę hydrauliczną.

Uniwersalnością naszego agregatu jest możliwość zasilania go zarówno cieczą emulsyjną HFA, jak również olejami hydraulicznymi. Agregat hydrauliczny w przypadku dostępności sieci emulsyjnej do jego zasilania, służy do wytworzenia ciśnienia poprzez współpracującą z nim pompą wysokociśnieniową np. wody do wtłaczania w caliznę węglową w profilaktyce przeciwtąpaniowej w górnictwie, do zraszania przeciwpyłowego, wytwarzania mgły wodnej itp. Przy dostępności cieczy zasilającej olejowej np. z układu hydraulicznego innych maszyn w górnictwie, czy też maszyn innej branży przemysłu, agregat może spełniać podobne cele jak przy zasilaniu emulsyjnym.

Agregat KAH/SM jest praktycznym i mobilnym urządzeniem, a w odniesieniu do parametrów pracy podobnych agregatów charakteryzują go niewątpliwie małe gabaryty i niewielki ciężar.