AGREGATY HYDRAULICZNE ZHSM

Prototypowe agregaty hydrauliczne ZHSM mogą być stosowane do wodnego zasilania pod wysokim ciśnieniem układów zraszania, chłodzenia urządzeń, nawadniania górotworu w profilaktyce przeciwtąpaniowej, czy przepłuczki wodnej w procesach głębokich wierceń.
Elementami składowymi agregatów są między innymi: nurnikowa pompa wodna, silnik hydrauliczny typu SM, zawór regulacyjny, filtry, zawór bezpieczeństwa oraz zawór odcinający.

Pompa wodna nurnikowa napędzana jest silnikiem hydraulicznym w specjalnym wykonaniu umożliwiającym zasilanie go niskoprocentową emulsją wodno-olejową, olejem hydraulicznym lub innymi cieczami hydraulicznymi. Wydajność pompy zależy od prędkości obrotowej silnika hydraulicznego napędowego. Obroty silnika z kolei zależą od wielkości ciśnienia zasilania oraz ilości dostarczanego medium, które można regulować nastawą zaworu regulacyjnego.

Zobacz: KARTĘ PRODUKTU (zasilacz hydrauliczny ZHSM-E/U)
Zobacz: KARTĘ PRODUKTU (zasilacz hydrauliczny ZHSM-E/C)