MODERNIZACJA WIERTNIC

Aplikacja silników hydraulicznych znalazła miejsce w modernizacji wiertnic dołowych produkcji OMAG Oświęcim i ZMUW Sosnowiec. Wynikało to z korzystnego stosunku przenoszonej mocy tego rodzaju silników do ich masy i wymiarów. W oparciu o porozumienie z producentem wiertnic oraz udostępnioną dokumentacją techniczno-ruchową wiertnic WD-02 EA MDR-03AT-E, MDR-06A oraz WMD-150 w miejsce dotychczasowych silników elektrycznych zastosowano napęd hydrauliczny z użyciem silników hydraulicznych satelitowych typu SM. Silniki tego typu z uwagi na konstrukcję i wykonanie przystosowane są do zasilania medium w postaci niskoprocentowej emulsji wodno-olejowej HFA-E od 1% o ciśnieniu do 32 MPa bez konieczności stosowania zaworu redukcyjnego. Zmodernizowane wiertnice WD-02 EA/H, MDR-03AT-E/H, MDR-06A/H, WMD-150/H mogą pracować w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Zobacz: KARTĘ PRODUKTU