SILNIKI HYDRAULICZNE SM

Typoszereg naszych silników obejmuje szeroki zakres ich wielkości od bardzo małych objętości roboczych tj. 1 cm3/obr. do 420 cm3/obr. Specjalizujemy się głównie w produkcji małych wielkości podyktowanych brakiem na rynku silników w specjalnym wykonaniu do napędu hydraulicznego w szerokim zakresie ręcznych narzędzi. Nasze produkty głównie dedykowane są branży górnictwa podziemnego, gdzie istnieje dostępność do instalacji hydraulicznej emulsyjnej, ale i do szeregu innych urządzeń o większych mocach, eliminując z nich uciążliwe w eksploatacji i stwarzające zagrożenia silniki elektryczne.

Zobacz: PARAMETRY I WYMIARY SILNIKÓW HYDRAULICZNYCH TYPU SM