CHARAKTERYSTYKA SILNIKÓW HYDRAULICZNYCH SM

W wyniku wieloletniej pracy i doświadczeń opracowaliśmy i uruchomiliśmy innowacyjną produkcję nowej generacji silników hydraulicznych, które z pewnością wpłyną na rozszerzenie zakresu zastosowań niezbędnej w światowym przemyśle szeroko pojętej hydrauliki siłowej. Innowacyjnością i istotą tych silników jest możliwość stosowania do ich zasilania, zamiast gatunkowego oleju mineralnego, innych cieczy o znacznie niższej lepkości i smarności np. oleju roślinnego, emulsji wodno-olejowej HFA o niskim stężeniu oleju w wodzie i innych tego typu substancji.

Zobacz: PARAMETRY I WYMIARY SILNIKÓW HYDRAULICZNYCH TYPU SM

Zobacz: PARAMETRY SILNIKÓW HYDRAULICZNYCH SM Z HAMULCEM

Zapotrzebowanie na tego typu silniki powodowane było głównie potrzebą nowoczesnego górnictwa podziemnego wykorzystującego wysokociśnieniową sieć hydrauliczną emulsyjną do mechanizacji prac wydobywczych. To niestandardowe rozwiązanie, mogące budzić wątpliwości w praktycznym stosowaniu silników emulsyjnych, wynikające z faktu bardzo niekorzystnych właściwości cieczy emulsyjnej, przeszło pozytywne próby i w pełni sprawdziło się w kilkuletnim stosowaniu w górnictwie polskim, a od 2010 r. również w górnictwie zagranicznym. W obszarze tym obserwujemy coraz większe zainteresowanie naszymi produktami. Wyróżnia je nie tylko zastosowanie w nich silników naszej produkcji, ale również solidne całościowe wykonanie, innowacyjne rozwiązania techniczne, małe gabaryty i niewielki ciężar.

Produkujemy seryjnie typoszeregi silników hydraulicznych satelitowych, zwłaszcza małych mocy. Są one już od kilku lat z powodzeniem wykorzystywane do napędzania narzędzi i urządzeń niezbędnych dla zmechanizowania pomocniczych prac przy procesie wydobywczym przy wykorzystaniu obecnej tam sieci hydraulicznej emulsyjnej.
Możliwość stosowania innego rodzaju cieczy niż oleje mineralne do zasilania naszych silników, stwarza możliwość wykorzystania ich również w procesie mechanizacji prac wymagających zachowania zasady ochrony środowiska, stosując do ich zasilania ciecze o właściwościach ekologicznych np. olejów roślinnych.

Nowa generacja silników hydraulicznych satelitowych typu SM może zastąpić dotychczas produkowane silniki olejowe typu gerotorowego. Parametry techniczne naszych silników niczym nie ustępują silnikom gerotorowym pomimo stosowania do ich zasilania znacznie gorszej cieczy roboczej, a w wielu aspektach są one znacznie korzystniejsze, takich jak:

– wyższy zakres obrotów,
– wyższe ciśnienie zasilania,
– wyższa odporność na zanieczyszczenia cieczy zasilającej,
– korzystniejszy wskaźnik ciężaru do mocy

Mogą również zastąpić wprost silniki elektryczne, co jest już powszechnie stosowane w napędach urządzeń mechanicznych pracujących w zasięgu zasilania emulsyjnego w górnictwie podziemnym. Efekty te uzyskaliśmy dzięki wysokiej precyzji ich produkcji, stosowaniu specjalnych materiałów, w tym węglika spiekanego oraz chemiczno-termicznej technologii utwardzania powierzchni. Ujemną stroną jest wyższy jednostkowy koszt wytworzenia, ale jest on rekompensowany zwielokrotnioną trwałością silników typu SM w warunkach pracy na emulsji.

Ze względu na małe gabaryty i mały ciężar naszych silników, obecnie najpopularniejsze zastosowanie zyskały w napędach w szeregu ręcznych narzędzi zaliczanych do grupy tzw. małej mechanizacji w górnictwie podziemnym. Opracowaliśmy też silniki wyposażone w hamulec sprężynowo-hydrauliczny ze zintegrowanym sterowaniem, korzystnym dla urządzeń wymagających blokady ruchu w czasie postoju.

Cechy wyróżniające silniki satelitowe:

– możliwość stosowania do ich zasilania cieczy o niskiej lepkości i smarności jak emulsje HFA, oleje roślinne itp.,
– wysoki zakres obrotów oraz ciśnienia zasilania, stabilność pracy w zakresie bardzo małych obrotów,
– wyższa odporność na zanieczyszczenia cieczy roboczej w stosunku do silników gerotorowych – wystarczające stosowanie filtrów średnio dokładnych (100µ),
– korzystny współczynnik ciężaru do ich mocy,
– korzystna ekonomicznie eksploatacja poprzez tanią i łatwą regenerację praktycznie nieograniczoną czasowo.