SM HYDRO – HISTORIA


Ewolucja rozmiarów mechanizmu roboczego silników SM
1991-2014

Korzenie grupy SM Hydro wyrastają z bogatej historii przemysłu wydobywczego na Śląsku.

Od lat siedemdziesiątych następował dynamiczny rozwój mechanizacji górnictwa, w którym hydraulika siłowa miała swój szczególny udział. To okres wprowadzania na szeroką skalę hydraulicznych obudów ścianowych, urabiania węgla kombajnami bębnowymi i instalowania dużych emulsyjnych agregatów zasilania hydraulicznego. Zrodziło to równocześnie pilną potrzebę rozwoju mechanizacji dla szerokiej gamy prac pomocniczych, które muszą towarzyszyć procesowi wydobywczemu. Potrzebna była do tego celu hydrauliczna jednostka napędowa czyli obrotowy silnik hydrauliczny, ale mogący równocześnie czerpać energię napędową z istniejących emulsyjnych magistrali zasilających. Zupełny brak takiego produktu był inspiracją do wypełnienia tej luki, a rezultatem tego po latach prób i doświadczeń był silnik satelitowy emulsyjny o krótkim symbolu SM. Tak działalność rozpoczęła firma Stosowanie Maszyn, która obecnie przekształcona została – wraz z firmą Hydromasz – w Grupę SM Hydro.

Na bazie pierwszych silników – prototypów wykonanych przez poprzedników SM Hydro – z czasem powstały wiertarki, pompy, przecinarki taśmowe, ręczne, łańcuchowe, agregaty pompowe, wyciągarki hydrauliczne. Lata prowadzonych badań i doświadczeń sprawiły, iż autorskie silniki SM stały się jednymi z najtrwalszych na rynku, przez wzgląd na materiał, z którego zostały stworzone: węglik spiekany.

Działalność i innowacyjność firmy została doceniona wieloma nagrodami w konkursach zarówno polskich, jak i zagranicznych. Dziś firma – zrodzona z pasji, doświadczenia i pracowitości – jest cenionym producentem i dostawcą sprzętu dla górnictwa w skali światowej. I nie tylko górnictwa.