SILNIKI HYDRAULICZNE SMW

W wyniku wieloletniej pracy i doświadczeń opracowaliśmy i uruchomiliśmy innowacyjną produkcję nowej generacji silników hydraulicznych satelitowych, które oprócz zastosowań w górnictwie, z pewnością wpłyną na rozszerzenie zakresu zastosowań niezbędnej w światowym przemyśle szeroko pojętej hydrauliki siłowej. Innowacyjnością i istotą tych silników jest możliwość stosowania do ich zasilania, zamiast gatunkowego oleju mineralnego, innych cieczy o znacznie niższej lepkości i smarności np. emulsji wodno-olejowej HFA o niskim stężeniu oleju w wodzie (nie mniej niż 1 % oleju w wodzie), oleju roślinnego i innych tego typu substancji proekologicznych.

Jesteśmy jedynym producentem w świecie typoszeregu tych silników obejmującego szeroki zakres ich wielkości od bardzo małych objętości roboczych tj. 1,8 cm³/obr. do 420 cm³/obr. Specjalizujemy się jednak głównie w produkcji małych wielkości co podyktowane jest brakiem na rynku silników w specjalnym wykonaniu do napędu hydraulicznych ręcznych narzędzi, głównie dla górnictwa podziemnego, gdzie istnieje dostępność do instalacji hydraulicznej emulsyjnej, jak również do szeregu innych urządzeń o większych mocach, eliminując z nich uciążliwe w eksploatacji i stwarzające zagrożenia silniki elektryczne.

Zobacz: KARTĘ KATALOGOWĄ PRODUKTU