MISJA

Inspiracja powstania silników hydraulicznych emulsyjnych zrodziła się z chwilą pojawienia się w górnictwie wysokociśnieniowej sieci hydraulicznej emulsyjnej, niezbędnej do prac wydobywczych z zastosowaniem zmechanizowanych obudów ścianowych.

Korzystając z prowadzonych przez nas badań, szerokiego doświadczenia, a także (albo przede wszystkim) pracy u podstaw – obecnie opracowujemy i wdrażamy innowacyjną technologię, pomocną w pracach kopalnianych. dbając przy tym o efektywność pracy, bezpieczeństwo i ekologię.

WIZJA

Naszą drogą jest rozwój. Jesteśmy obecnie liderem technologii dla górnictwa. Przyszłościowo chcemy stać się potrzebni również w innych branżach, dysponując nową generacją silników hydraulicznych. Stawiamy na ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji oraz innowacyjność, stąd też stale prowadzone prace badawcze, dotyczące silników satelitowych typu SM, by poprawić parametry eksploatacyjne sprzętu oraz poszerzyć zakres ich zastosowania. Nieustannie tworzone są kolejne urządzenia napędzane naszymi silnikami, a przeznaczone nie tylko dla przemysłu wydobywczego. Działamy przy tym w bliskiej współpracy z środowiskami naukowymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi i ośrodkami akademickimi.

Naszym celem jest dopracowanie dotychczas opatentowanych urządzeń, jak również rozszerzenie działalności na kolejne gałęzie przemysłu, takich jak budowy maszyn do prac ziemnych, wierceń, dla przemysłu obronnego i lotnictwa, maszyn rolniczych czy do maszyn przetwórstwa rolno-spożywczego. Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz ekologię prowadzimy zaawansowane prace nad stosowaniem w naszych silnikach cieczy ekologicznych takich jak oleje roślinne.

Dążymy z sukcesami do pozyskania zagranicznych rynków zbytu i kooperantów, a naszą ambicją jest stworzenia firmy mogącej stać się liderem w skali światowej w swojej specjalizacji.


Tadeusz Szwajca – twórca
grupy SM Hydro